O NasGaleriaKursySzkoleniaReferencjeTłumaczeniaKontakt

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Prowadzimy kursy przygotowujące do:
-egzaminu gimnazjalnego
-matury
-egzaminów: FCE, CAE, CPE, BEC

Po przerobieniu określonej partii materiału przeprowadzamy
test sprawdzający postępy kursantów.


KURSY DLA DOROSŁYCH:

Oferujemy indywidualne oraz grupowe kursy języka angielskiego dla dorosłych
na wszystkich poziomach zaawansowania.
Podczas zajęć doskonalony jest język ogólny,
niezbędny do komunikowania się w codziennych sytuacjach.
Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów:

FCE

Kurs przygotowuje do egzaminu organizowanego przez British Council,
który sprawdza znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym.
W ramach kursu przeprowadzany jest próbny egzamin oceniający
prawdopodobieństwo zdania egzaminu FCE.

CAE

Kurs przygotowuje do egzaminu organizowanego przez British Council,
który sprawdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym.
W ramach kursu przeprowadzany jest próbny egzamin oceniający
prawdopodobieństwo zdania egzaminu CAE.

CPE

Kurs przygotowuje do egzaminu, który sprawdza biegłą znajomość języka angielskiego.
Egzamin organizowany jest przez British Council.
W ramach kursu przeprowadzany jest próbny egzamin oceniający
prawdopodobieństwo zdania egzaminu CPE.

BEC

Kurs przygotowuje do egzaminu z Business English.
Egzamin przeprowadzany jest na trzech poziomach zaawansowania:
BEC Preliminary
BEC VanTage (Business English na poziomie FCE)
BEC Higher (Business English na poziomie CAE).